24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΩΣ ΤΟ 2020


Για να εξασφαλιστεί ότι οι άμεσες πληρωμές πηγαίνουν μόνο σε «ενεργούς» γεωργούς, η Επιτροπή Γεωργίας καταγράφει σε ειδική λίστα οργανισμούς (όπως αεροδρόμια και αθλητικά σωματεία), που θα πρέπει να αποκλείονται αυτομάτως από την κοινοτική χρηματοδότηση, εκτός αν αποδείξουν ότι η γεωργία συμβάλλει κατά ένα σημαντικό μέρος στο εισόδήμά τους.
 Τα κράτη μέλη θα μπορούν να επεκτείνουν ή να προσαρμόσουν ανάλογα αυτή την λίστα. 
Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ακόμη ότι οι διαφορές των αγροτικών ενισχύσεων που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, θα πρέπει να μειωθούν σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που πρότεινε η Επιτροπή. Επίσης, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι αγρότες σε κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν θα πρέπει να λαμβάνουν λιγότερο από το 65% του κοινοτικού μέσου όρου. 
«Η επιτροπή ψήφισε για μια δικαιότερη ανακατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να αποδεχθεί διαφορές ύψους 300 ευρώ περίπου ανά εκτάριο μεταξύ των γεωργών στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ», δήλωσε ο Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, PT), εισηγητής των Κανονισμών για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη. Οι άμεσες ενισχύσεις προς τους αγρότες, θα μπορούσαν να εξισωθούν για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μέχρι το 2019, αλλά και για να αποφευχθεί η απότομη μείωση της κοινοτικής ενίσχυσης, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να αποκλίνουν από το μέσο όρο έως και 20 %», προσθέτουν στο κείμενό τους οι ευρωβουλευτές.
   
Ανώτατο όριο άμεσων ενισχύσεων

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τις προτάσεις της Επιτροπής για ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεων για κάθε αγρόκτημα τα 300.000 ευρώ. Επίσης ζητάνε να υπάρξει μείωση στις ενισχύσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων, κατά 70% για ποσά μεταξύ 250.000 και 300.000 ευρώ, κατά 40% για ποσά μεταξύ 200.000 και 250.000 ευρώ και κατά 20% για ποσά μεταξύ 150.000 και 200.000 ευρώ. 
Τροπολογίες, που επιδίωκαν να μειώσουν τις ενισχύσεις προς τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις ακόμη περισσότερο, όπως ζητούσαν καθορισμό ανωτάτου ορίου άμεσων ενισχύσεων, δεν κατάφεραν να κερδίσουν την υποστήριξη της πλειοψηφίας στην Επιτροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

| Copyright © 2013 KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ